top of page

Handicapped Accessible Bus for Special Needs School

This initiative is fully funded as of July 5th, 2021. Thank you to everyone who has donated with honorable mentions to Dibra Community Organization, Treyten Warland, Valon Piku, Alec Levin, Faton Dobrova and Vebi Canka. To stay updated on the progress of the bus and future initiatives, follow the Happy People Foundation on Instagram: https://www.instagram.com/happypeople_foundation/

All donations made through this link will be continue to be placed into a fund for the school for future expenses.

Kjo iniciativë është financuar plotësisht që nga 5 korriku 2021. Faleminderit për të gjithë ata që kanë dhuruar me përmendje të nderuara: Shoqata Atdhetare Dibra, Treyten Warland, Valon Piku, Alec Levin, Faton Dobrova dhe Vebi Canka. Për të qenë të azhurnuar për ecurinë e autobusit dhe iniciativat e ardhshme, ndiqni Happy People Foundation në Instagram: https://www.instagram.com/happypeople_foundation/

All donations are tax deductible!

paypal-784404_1280_edited.png
Cash_App-White-Logo_edited.png
venmo_logo_blue.png
Cash_App-White-Logo.wine.png
secure-stripe-payment-logo.png
bottom of page